SKANSKA i genius loci

Skanska poszukiwała agencji, która potrafiłaby dostrzec i opisać to co nieuchwytne, a potem przełożyć to na język skutecznej komunikacji marketingowej. Tak stanęliśmy przed zadaniem opracowania i realizacji filmu, w którym nowy biurowiec wpisałby się w ciągłość miejskiej tkanki na jednym z centralnych placów Wrocławia. Opowiedzieliśmy o inwestycji poetyckim zestawem obiektywów. Budynek w naszym filmie idealnie współgra z tempem i energią miasta. Stapia się z otoczeniem w jedną całość, nie tracąc nic ze swojej nowoczesnej indywidualności.

KlientSKANSKA Property PolandAgencjaOMI Media HouseRok2014ZakresKreacja, reżyseria, produkcja, postprodukcja